Tack!

Under fem år har fantastiska, varmt engagerade personer från Haparanda, Torneå, Västerås, Luleå, Helsingfors och Stockholm på ideell basis gestaltat de personer som levde och verkade vid gränsen under krigsåren. Åren 2017 och 2018 har musikern och mångkonstnären Esa Rautiainens kunniga ledarskap kompletterat och förstärkt berättelsen till en helhetsupplevelse.

Vi har alla, tillsammans med våra karaktärer anno 1914 – 1918, gjort en fantastisk historisk resa!

Ett stort och varmt tack till er alla!

28_ny
Nedre raden fr. v. :Elina Söderholm, Jessica Innala, Sara Frykman, Leila Sieppi, Oili Tuomenoja, Monika Westman, Birgitta Aarnio
Övre raden fr.v.: Esa Rautiainen, Tommi Laurila, Kurt Westman, Tommy Larsson, Lars Suo.
(Roger Keisu och David Boberg är ej med vid fotograferingen.)

Ett stort tack till sponsorer och samarbetspartners som möjliggjort genomförandet av den femåriga berättelsen.

Ett stort tack till haparandabor och besökare! Ert uppskattande gensvar har hedrat det historiska Haparanda och glatt oss oändligt mycket i vårt arbete.

Stadens världspolitiska roll ska inte gömmas och inte glömmas! 

En permanent utställning, Världens Nålsöga , Haparanda,1914 – 1918, invigs  under hösten på stadens unika torg. Välkommen att ta del av berättelsen!

Sara Frykman f. Svanberg
Idégivare / manusförfattare

Källor arkivbilder och artiklar: Haparandabladet, Krigsmuseets arkiv, Postmuseets arkiv, Haparanda Stads Bildarkiv