Haparanda 11-13 aug 2017

Världskriget är inne på sitt tredje år. Haparandabornas liv har varit omvälvande och pressats av dyrtid. Tillgången av viktiga varor är satt under noggrann kontroll. Ransoneringskorten är ”blindgångare”, varorna finns inte att köpa. Man förlitar sig på kålrötter, salt sill, och potatisflingor, mossros till pipstoppning och maskrosrötter som surrogat för efterlängtade kaffebönorna.

Nålsögat Haparanda fullgör sitt uppdrag. Linbanan räddar transporten av ”Liebesgaben”. Eftersökningar av för Sverige obekväma personer, agenter, spioner och smugglare intensifieras. Kända, stridbara och ibland ovälkomna personer passerar gränsen för att påverka världshändelserna i Petrograd.

Jägarrörelsen med sitt säte på Stationsgatan är aktiv med transport av helvetesmaskiner över gränsen mot Finland. Stadshotellet är den självklara mötesplatsen för allehanda lyckade och misslyckade affärer.

Den 15 och 16 mars följer haparandaborna händelserna på andra sidan älven. Megafonerna ropar sitt budskap, ryska orkestern spelar Marseljäsen och kommandoropen skallar.

Den 21 mars välkomnar Torneå ”rensningskommissionen” med demonstrationer, röda fanor och utdelning av röda rosetter. Officerskåren och 600 soldater svär trohetsed mot den nya regeringen med en kyss på korset. Marseljäsen sjungs ackompanjerad av militärorkestern.

Vid den finska tullen är de prydliga gendarmerna utbytta mot knappt läskunniga soldater. ”Arbetsfolkets råd” och polismästaren, symaskinsagenten Viitanen, utfärdar gränspass. En månad senare anländer Lenin med 31 kamrater. Med skydd av Tysklands regering har de genomfört resan Bern – Haparanda för att genomföra proletariatets revolution. Lenins kontakt i Haparanda, Axel Rönnmark, har ordnat hemlig logi och välbehövd vila innan den osäkra gränspassagen till Finland.

Sara Frykman f. Svanberg
Idégivare/ manus