Program 2016

Upplev historiens vingslag i ett berättande ”spektakel” med seminarium, musik och teater i Haparanda!

12 augusti 2016

Hedrandet av de invalidkrigsfångar som begravts på Haparanda kyrkogård 1915 -1916.
En stämningsfull minnesstund med musik, solosång och högtidstal.
Haparanda församling med kyrkokör, solosång Carina Stenberg.
Kaffe med bröd.
Matsalen, Haparanda Stadshotell kl. 15.00

13 augusti

Varför smuggling år 1916? En fråga om överlevnad eller ett lönande ”geschäft”?
PhD. Prof. Helena Ruotsala. Åbo Universitet

”Kascherade rentungor, tobaksblad, fårkroppar och beslagare.”
Vardagssmuggling i Haparanda 1916
Sara Frykman
Hermanssons Handelshus, kl. 11.00
I händelse av utsålt ges x-tra föreställning kl. 15.15.

Lunch kl. 12.30 Hermanssons Handelshus.

 En (o)skyldig kaffe, anno 1916, på fru Ströms café.
Haparandaskvaller, kurtiser, glada laxar, agitationer och andra oordningar!
Charmant amuserande musik och sång!
Hermanssons Handelshus kl. 13. 30

14 augusti 2016

En dag i stadshuset och solennitetssalen år 1916 !
Allvar, orena affärer, lockelser och festivitas!

 ”Här står jag och kan inget annat.”
Stadens Förening för kvinnans politiska rättigheter tar stöd av männen och Hufvudstaden i kampen för medborgerliga rättigheter.
Stadshotellet, solennitessalen, kl.11.00

Lunch. Stadshotellet, matsalen kl. 12.30 .

”Kunglige Maj:ts Befallningshafvande spörjer allvarligen om stadens arbete med agenter, smuggling och övriga utmaningar …….och miljonerna rulla!”
Sällskaplig samvaro bland konsuler, galanterier, celebriteter, bespejare och estradörer. Fägnesam, njutbar musik framförs av Cate Stonehills eminenta operett- och operaensemble.
Stadshotellet, solennitetssalen, kl. 15.00

Besök La Grotta, det rätta smugglarnästet för ditt geschäft!
Den 12 – 15 augusti, kl 19.

Biljetter:
Den 12 augusti 2016.
Kostnad: Kr. 50 . Ingen anmälan.

Den 13 augusti 2016:
Alt 1: Dagens hela program inkl. lunch Kr. 300
Alt.2: Program förmiddagen och föreställning på fru Ströms café, exkl. lunch. Kr. 200
Alt 3: Föreställning på fru Ströms café exkl. lunch. Kr. 120
Alt.1 och 2: Förköp: e-mail: infohmhermanson@gmail.com alt. mobilnr. 070-535 75 68.
Alt 3: Förköp enligt ovan eller vid ingången.

Den 14 augusti 2016:
Alt.1: Dagens hela program inkl. lunch och vin/tilltugg vid eftermiddagens festivitas Kr. 300:-
Alt.2: Program förmiddagen inkl. lunch. Kr. 175.
Alt.3: Program eftermiddagen inkl. vin/ tilltugg: Kr.175
Alt.4: Program förmiddagen exkl. lunch: Kr. 75.
Förbokning i Stadshotellets reception tel. 0922-61490 eller e-mail: info@haparandastadshotell.se

15 augusti 2016

”Smugglarresa” i Haparanda skärgård!
Berättare: Tommy Innala
Avfärd, Haparanda Hamn Nikkala Kl.8.30
Ankomst, Haparanda Hamn, ca kl. 18.00
Lunch, rökt lax serveras på Hanhinkari.
Kostnad: Kr. 500 kronor.
Välkommen med anmälan på www.bosmina.se eller info@bosmina.se
Antal platser är begränsade.