Om konceptet

Världens nålsöga 1914–1916

Under det första världskrigets första år delade de krigförande länderna sig i två block: ententen med Ryssland, England, Frankrike, Serbien och Belgien samt centralmakterna bestående av Tyskland och Österrike-Ungern. Sverige förklarade sig vara neutral.

Hela världens transport av människor på flykt, post och varor krävde en ”muröppning”. Haparanda fick rollen som Världens Nålsöga.

Ett spektakulärt drama vars manus skrevs av de krigförande länderna utspelades vid gränsen. Haparandaborna blev aktörer och åskådare. Ridån för de minnesvärda scenerna gick upp sommaren 1914. Kriget fortgick i fem våldsamma år. Varje år förde med sig speciella utmaningar för staden och dess medborgare.

Detta historiska arv får inte gömmas eller glömmas. Arrangemanget ”Världens Nålsöga, Haparanda, 1914–1918” uppmärksammar Haparanda stad och haparandabornas utmaningar 100 år bakåt i tiden:

– År 2014 uppmärksammades Mobiliseringen 1914.
– År 2015 var Röda Korsets första stora biståndsinsats, Utväxlingen av invalidkrigsfångar mellan Tyskland och Ryssland i fokus.
– År 2016 berättas om den accelererande brottsliga verksamheten med temat Storsmugglare, spioner, småjobbare och megastjärnor.
– År 2017 beskrivs Haparanda som Etappstation mot en rysk revolution.
– År 2018 avslutas den historiska berättelsen med temat Jägare och rödgardister i ett slag om friheten, dvs Finlands slutliga frihetskamp.

Under dessa år mötte haparandaborna även andra utmaningar såsom nödår, bankrutt och nedslitna vägar. Allt vävdes ihop i en känslostark, ofattbar blandning.

Idé/ manus:
Sara Frykman
sarafrykman@hotmail.com
070-471 15 77

YouTube: Världens nålsöga
Facebook: Världens nålsöga, Haparanda, 1914–1918
Hemsida för Stadens Clou: Stadens Clou